ΝΕΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ & ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ.
ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΑΣΕΠ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕ05
Α. Σεμινάρια «Γνωστικού Αντικειμένου (γαλλικής γλώσσας και πολιτισμού) »
(40 ώρες κατανεμημένες σε 2 κύκλους των 20 ωρών- 10 μαθήματα των 4 ωρών)
Κόστος κάθε κύκλου σεμιναρίων : 200 ευρώ

Τμήμα 1 : Έναρξη μαθημάτων : ΜΑΡΤΙΟΣ 2014
Ωράριο μαθημάτων : Κυριακή 16:00 – 20:00


Β. Σεμινάρια «Διδακτικής γαλλικής γλώσσας και πολιτισμού) »
(40 ώρες κατανεμημένες σε 4 κύκλους των 10 ωρών - 2 μαθήματα των 5 ωρών στον κάθε κύκλο)
Κόστος κύκλου σεμιναρίων : 100 ευρώ

Έναρξη μαθημάτων : ΜΑΡΤΙΟΣ 2014
Ωράριο μαθημάτων :
Σάββατο 15:00 – 20:00 & Κυριακή 10:00 – 15:00

1er MODULE: Les OBJECTIFS DE L'APPRENTISSAGE & LES COMPÉTENCES GENERALES
Samedi & Dimanche - MARS 2014

Les objectifs de l’apprentissage/enseignement
- Généraux
- Spécifiques
Les compétences générales
- Savoir
- Savoir-faire
- Savoir être
- Savoir apprendre

2eme MODULE: LES COMPETENCES COMMUNICATIVES LANGAGIERES
Samedi & Dimanche MARS 2014

Les compétences communicatives langagières
- Linguistiques
- Sociolinguistiques
- Pragmatiques

3e MODULE: LA PLANIFICATION D'UNE SÉANCE D'APPRENTISSAGE
Samedi & Dimanche MARS 2014

La planification d'une séance d’apprentissage :
- dossier pédagogique,
- démarche – étapes,
- types de compréhension – types de lecture,
- modèles + grilles d’analyse d’une situation de communication

4e MODULE : L’ÉLABORATION DES ACTIVITÉS/PROJETS
Samedi & Dimanche AVRIL 2014

L’élaboration des activités /projets
- Typologie d’activités (orales, écrites, réceptives, productives, interactives)
- Grille de planification d’une activité communicative
- Grille d’élaboration d’un projet

10 h réparties en 2 séances de 5 h:
Les samedis de 15:00 – 20:00 et les dimanches de 10:00 – 15:00

Για δήλωση συμμετοχής, εγγραφή και πληροφορίες επικοινωνήστε με την κυρία Μαριάνθη Γρηγορίου (+306977013330).

TΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Δήλωση συμμετοχής/εγγραφή : 50 ευρώ.
Πληρωμή διδάκτρων : 50 ευρώ στο 2ο μάθημα κάθε κύκλου.
Αριθμός λογαριασμού -PROBANK- Κατάστημα 046, Αριθμός 0300864011019

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Εκτύπωση από C.I.FO.C. | Επιμορφωτικά σεμινάρια για καθηγητές Γαλλικής και προετοιμασία για το διαγωνισμό του ΑΣΕΠ   01/06/2020
http://www.cifoc.gr
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~