ΝΕΑ ΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΑΣΕΠ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ
NEA ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΤΟΥ ΑΣΕΠ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Εκτύπωση από C.I.FO.C. | Επιμορφωτικά σεμινάρια για καθηγητές Γαλλικής και προετοιμασία για το διαγωνισμό του ΑΣΕΠ   21/01/2020
http://www.cifoc.gr
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~