ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ & ΣΤΟΧΟΙ ΜΑΣ
Eίμαστε μια ομάδα έμπειρων καθηγητών και επιμορφωτών γαλλικής και ισπανικής γλώσσας.
Βασικός γνώμονας της δημιουργίας αυτής της ιστοσελίδας είναι η πεποίθησή μας ότι η ανάγκη για συνεχή επιμόρφωση στο χώρο της διδασκαλίας / εκμάθησης των ζωντανών γλωσσών είναι επιτακτική στις σημερινές συνθήκες. Προς αυτή την κατεύθυνση θα προσπαθήσουμε να συνεισφέρουμε με υπευθυνότητα, σοβαρότητα και επστημονική εγκυρότητα.
Eκπονούμε επιμορφωτικά σεμινάρια για μαθητές & καθηγητές, ημερίδες, ανάλυση βιβλιογραφιών και διαφόρων μορφών εκπαιδευτικές-πολιτιστικές δραστηριότητες με στόχο την υλοποίηση των οδηγιών που έχουν οριστεί από τις επιτροπές κατάρτησης & επιμόρφωσης στα πλαίσια του CECRL :
- pratique de la langue cible
- mise à jour des connaissances culturelles de la langue cible
- mise à jour des compétences pédagogiques et de la conduite de classe
- connaissance des nouvelles technologies et des méthodologies qui leur sont associées (ex. apprentissage en ligne, apprentissage à distance, tableaux interactifs)
- accès aux réseaux de ressources et aux associations professionnelles
- développement d’une pratique critique et des savoir-faire en recherche-action
- compétences de gestion

Eπιστημονική ομάδα:

Mαριάνθη Γρηγορίου (Responsable pédagogique et commerciale des éditions TRAIT D'UNION)
Ιrène Chevailler (Formatrice de Formateurs)
Αλέξανδρος Αθανασόπουλος
Βαγγέλης Δρακονταειδής
Γιώργος Κυριακόπουλος
Νινέτα Σωτηράκη
Eλεονόρα Γαβριηλίδου
Αναστασία Ζερβάκη
Wetz Rachel


Πηγή: C.I.FO.C

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Εκτύπωση από C.I.FO.C. | Επιμορφωτικά σεμινάρια για καθηγητές Γαλλικής και προετοιμασία για το διαγωνισμό του ΑΣΕΠ   24/06/2019
http://www.cifoc.gr
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~